หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

รับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
จำหน่ายอะไหล่และผงหมึก

NPG 20

Toner NPG-20 iR1600/2000/1610F/2010F

NPG 25

Toner NPG-25 iR2230/2270/2870/3025/3225/3030

NPG-26

Toner NPG-26 iR3530/3570/4570/3035/3045/3235/3245

NPG 28

Toner NPG-28 iR2020/2016/20302018N/2022/2116/2318/2420

NPG 32

Toner NPG-32 iR1022/1024

NPG 50

Toner NPG-50 iR2535/2545

 

NPG 51

Toner NPG-50 iR2520/2530

NPG 59

Toner NPG-59 iR2202/2002N