Canon image RUNNER ADVANCE 4035/4045/4051

Canon image RUNNER ADVANCE 4035/4045/4051

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  ขาวดำ 3.8 วินาที
เวลาในการวอร์มอัพเครื่อง  38 วินาที
ความเร็วการถ่ายเอกสารและพิมพ์ขาวดำ A4:35 ppm/A3:22 ppm
ขนาดต้นฉบับ (ใหญ่สุด)  A3
ขนาดสำเนา (เล็กสุด)   A5R
ความละเอียดการพิมพ์1200×1200 dpi
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 1200×600 dpi
ความละเอียดการแสกน600 x 600 dpi