CANON IR ADVC5030/5035/5045

เครื่องถ่ายเอกสารสี  CANON IR ADVC5030/5035/5045

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสีและขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์

มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200dpi (ความละเอียดในการแสกน 600dpi x 600dpi ความละเอียดในการถ่ายสำเนา 600dpi x 600dpi ความละเอียดในการพิมพ์ 1200dpi x 1200dpi)

มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น

ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel

ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่องน้อยกว่า 38 วินาที

สามารถถ่ายเอกสารและพิมพ์งานที่ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ

สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3, 52 to 209gsm